Közlemény dr. Geréb Ágnes kegyelmi kérelméről

 

Az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése alapján – figyelemmel az igazságügyi miniszter előterjesztésére – Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a következő döntést hozta dr. Geréb Ágnes kegyelmi ügyében.
A Fővárosi Bíróság 2011. március 24. napján kelt, és a Fővárosi Ítélőtábla 2012. február 10. napján kelt határozatával jogerőre emelkedett ítéletében kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtását az államfő kegyelemből elengedte.
A szülész-nőgyógyász orvosi, valamint a szülésznői foglalkozás gyakorlásától eltiltás mellékbüntetést érintetlenül hagyta, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés iránt benyújtott kegyelmi kérelmét a köztársasági elnök elutasította.

Sajtóigazgatóság
Köztársasági Elnöki Hivatal

Jogi nyilatkozat:Felelősség:

Az ezeken az oldalakon szereplő információkat legjobb tudásunk alapján gyűjtöttük össze és vizsgáltuk meg. De felelősséget a megjelenített információk helyességéért nem tudunk vállalni.Linkek:

A kapcsolt külső oldalak esetében kizárólag idegen tartalmakról van szó. A Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért nem vállal felelősséget ezek tartalmáért.Szerzői jog:

© 2016 Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért Minden jog fenntartva. Szövegek, képek és grafikák, továbbá a Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért weboldalának formája és felépítése szerzői jogvédelem és további védőtörvények alatt állnak. Sokszorosítás kizárólag a Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért hozzájárulásával lehetséges.

Impresszum:

TAVAM

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.    Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért

Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 98. III/9.

Adószám: 18119646-1-42

Adatkezelési TájékoztatóAz adatkezelési tájékoztató közzététele

Jelen tájékoztató hatályos 2018. 05.14-től.Adatkezelő megnevezése:

Társaság neve: TAVAM - Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért

Székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 98. III/9.

Adószáma: 18119646-1-42

Adatkezelő e-elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   

Honlap: tavam.hu

 

Adatkezelés szabályai:

A TAVAM - Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Mint a www.tavam.hu (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a TAVAM - Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért (a továbbiakban: Egyesület) tájékoztatja az elektronikus levél (e-mail) küldőit, hogy a honlapon történő programokra történő regisztrációval/levélküldéssel kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.05.14. napjától visszavonásig tart.

E tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Egyesület által a Honlapon történő regisztrációra, valamint a regisztrációt követő további marketing célú adatkezelésre, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Az Egyesület kijelenti, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő szintű védelme érdekében megtesz minden szervezeti és technikai szervezést, hogy az adatkezelés mindenkor megfeleljen a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Egyesület a Honlap Kapcsolat oldalán található kapcsolati űrlapon küldött személyes adatokat (Név, E-mail cím) csak az érintett előzetes hozzájárulása alapján kezeli. A Jelen tájékoztató célja, hogy az Egyesület az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó valamennyi fontos információt.Az Egyesület honlapján történő regisztráció/levélküldés során megvalósuló adatkezelés:

Az adatszolgáltatás önkéntes. A http://tavam.hu/kapcsolat oldalon megadott e-mail címre történő jelentkezéssel az oldalon található űrlapon keresztül, az oldalon az Adatkezelési tájékoztató elolvasását követően Ön megadhatja a hozzájárulását az adatkezeléshez.

Adatkezelés célja: regisztráció/levélküldés során információhoz való hozzájutás érdekében, elektronikus kapcsolat felvétel és tartás.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont]

Kezelt adatok köre:

Név, E-mail cím.

Érintettek köre: A Honlapon regisztráló/levélküldő természetes személyek.

Az adatkezelés időtartama: A cél eléréséig, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig.

Az Adatfeldolgozó: Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az adatkezelő külső személyeket vesz igénybe. Adatkezelő az ilyen külső közreműködők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.Tárhelyszolgáltató:

   Webhely: Jeladó Internet-kommunikáció

   Tel.:+36-20 3272-434Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:

Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

 

A honlap „cookie” kezelése:


A honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlap látogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése.


Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.
Az oldalon grafikus mérőpontok kerültek elhelyezésre, melyek mérési eredményeit a honlap szervere rögzíti. A grafikus mérőpontok alapján a honlap látogatók a későbbiekben nem azonosíthatók.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):

A tavam.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics és a statisztikai célú szolgáltatás használatával a tavam.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.  

 

Az érintettek jogainak érvényesítése:

Ön, ha a megadott személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve beazonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, illetve kifogással élhet az Egyesület feltüntetett elérhetőségein.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő (a Egyesület) – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti.

Az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt vagy valós jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

név:                         Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:                1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                    http://www.naih.hu/            Egyéb rendelkezések:

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a kapcsolatfelvételkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

 

A szuggesztió, a módosult tudatállapot és a hipnózis a szülészet-nőgyógyászatban workshop - 2017.12.01.

Kedves Pszichológus/ Pszichoterapeuta és Orvos Kolléga! Kedves Diákok! Kedves szülésznők, védőnők, csecsemősnővérek, körzeti nővérek!

Fogadja meghívásunkat a Magyar Hipnózis Egyesület soron következő workshopjára,

melynek címe: A szuggesztió, a módosult tudatállapot és a hipnózis a szülészet-nőgyógyászatban

A kétórás műhelyt Dr. Bálint Sándor szülész-nőgyógyász, pszichoterapeuta tartja.

Dr. Bálint Sándor 47 év szülészeti és 30 év hipno-pszichoterápiás gyakorlati tapasztalatairól

lesz szó a workshopon a következő kérdések mentén: Hogyan változott a szülészeti

gyakorlat, milyen irányba fejlődött, milyen kihívást jelentett és jelent ma is az akadémikus

képzés, a kórházi szülészeti gyakorlat és az otthonszülés egyidőben való jelenléte? Miért

magas a császármetszések aránya, és ennek milyen összefüggései vannak a pszichológiai

ismeretekkel? Hogyan alkalmazhatók a szuggesztológiai ismeretek, miért fontos ismerni a

spontán módosult tudatállapotokat, és milyen módon alkalmazható a hipnózis a szülés előtt,

alatt és után?

A workshopot követően 18 órától könyvbemutatóra kerül sor!

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy megszületett az Animula Könyvkiadó gondozásában

Elakadva-Kioldódva címmel Hipnózis a gyakorlatban 1. kötete annak a könyvsorozatnak,

melyben a hipnózist esettanulmányokon keresztül szeretnénk bemutatni!

Dr. Zseni Annamária szerkesztő moderálásával a könyvismertetésre 18 órakor kerül sor.

Könyvvásárral és büfével várjuk az érdeklődőket!

Fontos tudnivalók:

A képzés akkreditált, a CME pont igazolás a helyszínen kiosztásra kerül.

Dátum: Időpont: 2017. december 1. 16 – 18 óráig

Helyszín: ELTE PPK 1064 BP, Izabella utca 46. 301 terem.

Részvételi díj: Előzetes befizetés esetén 4000, diákoknak 1000 (MHE tagoknak 3000),

Helyszínen 4500, diákoknak 1500 (MHE tagoknak 3500) Ft.

Kérjük, a részvételi díjat a Magyar Hipnózis Egyesület alábbi számlaszámára szíveskedjék

átutalni:

CIB 10700244 - 26137702 - 51100005

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel a résztvevő nevét (ha céges számláról történik az

utalás, akkor is a résztvevő személy nevét) és a "Bálint műhely" megjelölést. (Pl. "Kis Miklós,

Bálint műhely").

Amennyiben átutalással fizet, annak a nevére tudjuk a számlát kiállítani, akinek a nevéről az

utalás történik.

A könyvbemutatón való részvétel természetesen ingyenes!

További információ: www.hipnozis-mhe.hu

Köszönjük!

MHE Vezetősége és Tanulmányi Bizottsága

Forrás: hipnozis-mhe.hu

 

További ajánlott program! 

Őszinteség vészhelyzetben


2017. november 20-21.

Interaktív, gyakorlatorientált, saját élményű műhelymunka.

Forrás: http://pafhungary.hu/kepzesek-port/oszinteseg-veszhelyzetben.html

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak.